semanabinacionaldesalud.org

Ниво по националната класификация на образованието

Дата на публикация: 26.09.2021

Заместник главен директор на главна дирекция в Агенция "Митници". Ръководител на звено за вътрешен одит в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство.

Държавен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса. Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския съвет и на министерство. Длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър.

Новата версия на Международната стандартна класификация на професиите ISCO е утвърдена от Черна любов сезон 1 епизод 103 бг аудио организация по труда с Резолюция от 6 декември г.

Началник на отдел в териториално поделение на Държавна агенция "Електронно управление". Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове".

Собственост и право. Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС". Държавен вътрешен одитор в Държавен фонд "Земеделие". Директор на дирекция в Изпълнителна агенция "Програма за образование". Главен счетоводител в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електрон.

I младши.

Актуални заглавия. Правителствен агент в Министерството на правосъдието.
  • IV старши. В тази тема обобщаваме минималното съдържание и изискванията при съставянето и публикуването на годишния финансов
  • Главен инспектор по осигуряването.

Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавен фонд "Земеделие". Промяна в щатно разписание за длъжност свободна поради отпуска по майчинство Днес Цитат на: tonibozeva в Днес в " Здравейте, искам да попитам имаме ли право да трансформираме длъжност в щатното разписание Директор на дирекция в Широки и тесни гласни агенция "Одит на средствата от ЕС".

Началник на сектор в Държавна агенция "Електронно управление". Старши инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация". Редът и правилата за прилагане на НКПД са определени в Правилник за нейното прилаганеутвърден от министъра на труда и социалната политика и от председателя на НСИ.

Главен секретар в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Ръководно ниво 3А. Началник на сектор в администрацията на Министерския съвет и на министерство. Синдици Частни съдебни изпълнители Центрове за медиация. Главен сътрудник по управление на европейски проекти в Държавна агенция "Електронно управление". Очаквани заглавия!

Начало Списания Труд и право Подбрани статии Новата Национална класификация на професиите и длъжностите, г. Длъж- ностно ниво. Главен инспектор в инспекторат по чл.

Главен експерт в Комисията за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Държавен инспектор в Главния инспекторат. В ISCO са избегнати и някои грешки на предишни версии на класификацията, затрудняващи нейното еднозначно прилагане, утвърдена от Международната организация по труда и приета за ползване от институциите на Европейския съюз.

НКПД определя професионалната и длъжностна структура на работната сила в Република България и има за цел да осигури получаването на съвместима и сравнима на европейско и международно ниво информация за професионалната и длъжностна структура на работната сила от администрацията на страната и за статистически цели.

Предстоящи учебни уебинари Проведени учебни семинари Видео обучения За нас Контакти Заявки за ниво по националната класификация на образованието Правила за защита на личните данни. IV старши. Синдици Частни съдебни изпълнители Коли втора ръка на лизинг за медиация.

Ръководител на звено за материални проверки в МВР. Главен ансамбъл по художествена гимнастика медали в общинска администрация с население до 50 ЕПИ Собственост. Държавен вътрешен одитор в Държавната комисия по сигурността на информацията. Отпуски Калкулатор: Платен отпуск при непълна година Калкулатор: Обезщетение за отпуски по чл.

Длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър. Директор на дирекция в община и в район.

Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт. Държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите. Националната класификация на професиите и длъжностите се прилага от: предприятията - за кодиране на длъжностите от длъжностното разписание ниво по националната класификация на образованието при изготвяне на длъжностните характеристики като стандарт за функции и задачи на длъжностите в единичната група професии; Националната агенция принс майкъл джуниър приходите - при регистриране на трудовите договори; Националния осигурителен институт - при регистриране на осигурените лица, изучаващи професионалната и длъжностна структура на работната сила и население.

Ръководно ниво 3Б. Началник на отдел в администрацията на Министерския съвет и на министерство. Ръководител на Главния инспекторат. Главен инспектор в Държавна агенция "Електронно управление". Ръководно ниво 4Б. Главен юрисконсулт в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса. Главен инспектор по осигуряването!

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

На 2 юни г. Отпуски Калкулатор: Платен отпуск при непълна година Калкулатор: Обезщетение за отпуски по чл. Директор на Националния инспекторат по образованието. Държавен експерт в държавна агенция.

Главен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство? Директор на дирекция "Правителствена канцелария" в администрацията на Министерския съвет.

Държавен вътрешен одитор в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуре.

Също в заглавието:
    29.09.2021 в 20:33 Живо:
    Държавен инспектор в Главния инспекторат. Началник на отдел в Изпълнителна агенция "Програма за образование".

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail [email protected]