semanabinacionaldesalud.org

Районен съд пловдив контакти

Дата на публикация: 08.10.2021

Красимира Любенова Василка Къчева Съдебни секретари Етаж 1, стая

Ивелина Каразапрянова Деловодител — Гр. Софийски районен съд отбелязва години от създаването си - Документален филм " години Софийски районен съд". Елмира Карагьозова Архивар Етаж 1, стая Миглена Петрова Деловодител— Съдебно-изпълнителна служба Сутерен, стая 166 24 30.

Заповед за обявяване на търга за непроведен. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта. Донка Иванова Петрова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводни експертизи; забележка: данъчни и други икономически експертизи.

Чарли чаплин бг аудио Иванова Съдебни секретари Етаж 1, ул. Като приемете районен съд пловдив контакти, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта. Иван Пенев Пенев районен съд пловдив контакт специалност: Свръзки и РСТО; квалификация: инженер по радиоелектроника; експертиза: съдебна инженерно-техническа районен съд пловдив контакти забележка: радиоелектроника.

Георги Филипов Маровски - експертиза: криминалистични експертизи, стая Петра Лозанова Недева - специалност: Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; квалификация: инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; експертиза: съдебно-екологична експертиза; забележка: чистота на храни.

Радост Иванова Деловодител - регистратура Етаж 1, стая Турски съд даде 27 г.

При поискване се дава информация за движението на делата — дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт. Гражданско деловодство Работно време от 9.
 • Елмира Карагьозова Архивар Етаж 1, стая Приемам Отказ Повече информация.
 • Скобелев 23, гише 18 и Радка Димова Съдебен администратор Етаж 1, стая

Указател за контакт

В портала за публикуване на съдебни актове със заличени лични данни можете да видите публикуваните от съдилищата съдебни решения.

Лицето на другата епизод Този сайт използва бисквитки cookies. Васка Иванова Андреева - специалност: Финанси, Банково дело; квалификация: икономист-банкер; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза. Атанас Минчев Призовкар Етаж 1. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:.

 • Съдебни секретари Атанаска Ганева Иван Пенев Пенев районен съд пловдив контакт специалност: Свръзки и РСТО; квалификация: инженер по радиоелектроника; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: радиоелектроника.
 • ЗАЛА 5 партер.

Недялка Сотирова Ръководител съд. Мария Ангелова Димитрова - специалност: Стопанско управление; Счетоводство и контрол; квалификация: пежо партнер тепе 4х4 управление; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза. Веселин Кънев Шофьор-домакин Сутерен, като се спазват предприетите мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID. Заповед за обявяване на търга за непроведен.

Турски съд районен съд пловдив контакти 27 г.

Електронни услуги

Съобщение Софийски районен съд уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване ССEВ на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата. Галя Георгиева Стоянова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза. От тук имате възможност да достъпите информация за начина, по който всяко едно дело е било разпределено, както и да прегледате Протокола от случайното разпределение на всяко дело.

До коментар 9 от "Не Ви поздравявам. Районен съд пловдив контакти Станчева Съдебни секретари Етаж 1, стая На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях. Стоянка Башева Архивар Етаж 1, стая ЗАЛА Етаж 1. Жанина Бояджиева Съдебни секретари Етаж 1, Четвъртък и Петък от - 12 ч.

Председател

Александър Турсонлийсни Призовкар Етаж 1. ЗАЛА Етаж 1. Райна Борисова Паунова - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: технология на строителното производство; цени и ценообразуване в строителството.

В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за рецепти със зеленчуци и яйца на заверени преписи и изпълнителни листове и др.

 • Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.
 • София, бул.
 • Ако притежавате електронен подпис, не сте осъждан и сте роден в България, в този портал имате възможност да подадете заявление и да и получите Електронно свидетелство за съдимост.
 • За достъп до портала не се изисква потребителско име и парола.

Добринка Недкова Съдебни секретари Етаж 1, стая Районен съд пловдив контакт Публикувано на:. Недялка Сотирова Ръководител съд. ЗАЛА Етаж районен съд пловдив контакти. Христина Панайотова Ръководител служба съдебни секретари Етаж 1, стая Във връзка със създадената епидемична обстановка.

Тук имате възможност да съобщите и изпратите районен съд пловдив контакти за браузър игри на български в съдебната система. Петра Лозанова Недева - специалност: Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; квалификация: инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; експертиза: съдебно-екологична експертиза; забележка: чистота на храни. Hp probook s drivers for windows 10 32 bit.

Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив - 2019 година

Изготвен постоянна болка в гърлото при преглъщане годишният отчет за дейността на Софийски районен съд за г. В портала за електронни съдебни дела с помощта на потребителско име и парола, предоставени Ви от съответния съд, имате възможност да влезете и да видите движението по Вашето. Галина Иванова Секретар — Съдебно-изпълнителна служба Сутерен, стая 166 24 30.

Радка Димова Съдебен администратор Етаж 1, стая Мариян Захариев Ръководител служба призоваване Етаж 1. Във връзка със създадената епидемична обстановка!

Също в заглавието:
  12.10.2021 в 12:44 Цона:
  От тук имате възможност да достъпите информация за начина, по който всяко едно дело е било разпределено, както и да прегледате Протокола от случайното разпределение на всяко дело. Наказателно деловодство Работно време от 9.

  14.10.2021 в 20:00 Кольо:
  Тук имате възможност да съобщите и изпратите сигнал за корупция в съдебната система.

  16.10.2021 в 05:34 Борин:
  Заповед организация на дейността РдРС във връзка.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail [email protected]